ECDOC

🇳🇱 Welkom op onze website. Bedankt voor uw aankoop van een zonnebril en/of leesbril en uw vertrouwen in ons bedrijf en onze producten.

🇳🇱 Instructies in Nederlands

Hier kunt u downloaden:

  • de overeenkomstige conformiteitsverklaring volgens Verordening 2016/425 / EU voor zonnebrillen
  • de overeenkomstige conformiteitsverklaring volgens Verordening 2017/745 / EU voor leesbrillen

U ontvangt de conformiteitsverklaringen als pdf-bestand. Voer de vereiste informatie in zoekvak hieronder in en klik toets ‘enter’.

* Het UPI- nummer vindt u aan de binnenzijde van het pootje van uw bril. Deze bestaat uit 8 cijfers en heeft het volgende format: xxx-xxxxx

🇬🇧 Welcome to our website. Thank you for purchasing sunglasses and / or reading glasses and for your confidence in our company and our products.

🇬🇧 Instructions in English

Here you can download:

  • the corresponding declaration of conformity according to Regulation 2016/425 / EU for sunglasses
  • the corresponding declaration of conformity according to Regulation 2017/745 / EU for reading glasses

You will receive the declarations of conformity as a PDF file. Enter the required information in the box below.

* You will find the UPI number on the inside of the leg of your glasses. This consists of 8 digits and has the following format: xxx-xxxxx


🇩🇪 Herzlich willkommen auf unserer Website. Vielen Dank für den Kauf einer Sonnenbrille und /oder Lesehilfe und Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Produkte.

🇩🇪 Anleitung in Deutsch

Hier können Sie herunterladen:

  • die entsprechende Konformitätserklärung gemäß Verordnung 2016/425 / EU fĂĽr Sonnenbrillen
  • die entsprechende Konformitätserklärung gemäß Verordnung 2017/745 / EU fĂĽr Lesehilfe

Sie erhalten die Konformitätserklärungen als PDF-Datei. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die Felder ein.

* Sie finden die UPI-Nummer auf der Innenseite Ihres Brillenbeins. Diese besteht aus 8 Ziffern und hat folgendes. Format: xxx-xxxxx

🇫🇷 Bienvenue sur notre site. Merci d’avoir acheté des lunettes de soleil et / ou des lunettes de lecture et de votre confiance en notre entreprise et nos produits.

🇫🇷 Mode d’emploi en français

Ici vous pouvez télécharger:

  • la dĂ©claration de conformitĂ© correspondante conformĂ©ment au règlement 2016/425 / UE pour les lunettes de soleil
  • la dĂ©claration de conformitĂ© correspondante conformĂ©ment au règlement 2017/745 / UE pour les lunettes de lecture

* Vous recevrez les déclarations de conformité sous forme de fichier PDF. Entrez les informations requises dans les cases. Format: xxx-xxxxx